Diensten

Onze werkzaamheden bestaan vooral uit het demonteren en afvoeren van technische installaties, hieronder wordt verstaan centrale verwarmingketels met eventueel de leidingen en de radiatoren die zich in de panden bevinden als wel de koelmachines en luchtbehandelinginstallaties dit betreft dan de luchtbehandelingkasten met de luchtkanalen en natuurlijk al het leidingwerk en pompen en overige apparatuur.
Zo zijn al heel wat panden door ons onder handen genomen, waaronder kantoorpanden, horeca-panden, instellingen, waterzuiveringen etc. Tevens plaatsen wij de nieuwe installaties terug. Ook hebben wij ervaring met het opruimen van oude fabrieken en panden met betrekking tot het weghalen van oude machines uit de houtindustrie, ijzerindustrie e.d.